welkom bij webmastersinternet.com

welkom op onze website. Het maken en onderhouden van een website hoeft niet zo moeilijk, ingewikkeld en kostbaar te zijn als u nu vaak wordt voorgespiegeld. Te vaak zijn wij zelf bij ons bedrijf benaderd met kostbare voorstellen van duizenden Euro's voor het ontwikkelen van een eenvoudige website. Allemaal nergens voor nodig, het kan ook anders. Een duidelijke, overzichtelijke en mooie website met goede informatie hoeft niet een vermogen te kosten.

Websites / Webdesign

Websites zijn er in alle soorten en maten. Van eenvoudig met slechts een paar pagina’s tot heel uitgebreid met vele honderden pagina’s. Strak design of juist met heel veel toeters en bellen. Veel tekst of juist veel plaatjes. In principe is nagenoeg alles mogelijk.

We streven ernaar de sites die we maken compleet W3C compliant te schrijven. Op die manier zijn we er zeker van dat de door ons ontwikkelde sites volgens de geldende normen geschreven zijn en daardoor door alle browsers die zich aan die standaard houden goed vertoond worden. Te vaak zijn er sites die in een bepaalde browser er "raar en vervormd" uitzien. Bezoekers van zo’n site hebben dan snel de neiging weg te klikken. Daardoor verliest u een potentiële klant! Zonde en eigenlijk nergens voor nodig. Standaard browsers zoals Internet Explorer, Firefox, Google Chrome, Opera en Safari horen uw website goed te laten zien.

Webshops

Webshops zijn de laatste jaren ontzettend in aantal toegenomen. Dagelijks komen er tientallen bij. Veel zijn echter nogal amateuristisch opgezet en functioneren zelfs niet optimaal. In onze zoektocht naar een goede webshop voor ons eigen bedrijf om daar via internet particuliere verkoop van onze dakpanplaten mogelijk te maken kwamen we zeer regelmatig webshops tegen die niet goed functioneerden. De winkelwagen functie werkte maar gebrekkig, de webshop was ontzettend traag, etc.

Voor ons reden om uiteindelijk met een software pakket als basis zelf onze site compleet zelf te ontwerpen. Het enige deel van het software pakket wat we eigenlijk gebruiken is het vullen van de database met artikelen en prijzen. Ook de winkelwagen en afrekenfaciliteiten gebruiken we. Design, uiterlijk en menu’s hebben we zelf geschreven. Resultaat is een webshop die zeer zeker gezien mag worden. Op aanvraag hebben we nu voor een aantal klanten ook een webshop ontworpen.

 

Design ontwikkeld door WebmastersInternet.com